Sanat estetik, güzele katkı sunan ya da bir iktidar pratiği olmaktan çıkmıştır. Sanatın, sosyal bir ağ gibi genişlediği ve hayatın her alanına yayıldığı günümüz dünyası, her şeyi sanat olabileceğini mümkün kıldı. Marcel Duchamp, hazır nesne “Çeşme” işi, sanatın güzellik algısına, estetik ve seçkinci tavra karşı eleştirel ve yıkıcı bir alan açtı. Joseph Beuys, “Ölü Bir Tavşana Resimler Nasıl Anlatılır?” işine performans, hayvan yağı, keçe ve içi doldurulmuş ölü tavşan dahil ederek sanat pratiklerinin genişlemesine vesile olurken, And Warhol, “Brillo Box” ile endüstriyel ve sıradan nesneleri dahil etti.

Sanatın sınırlarının genişlediği, ucu açık bir alana açıldığı, Fluxus, Pop-Art, Minimalizm ve Kavramsal Sanat gibi önemli akımlar, her şeyin sanat olabileceği çoğulcu bir alana açıldı. Bu akımlar, sanatı önceki sanat eserlerine benzemeyen üretimler olarak oluşturmayı olanaklı kıldı.

Loading Box, bu perspektiften hareketle, hayata sirayet eden farklı pratiklere; gündelik hayata dair göstergeler, performans, hobiler, belge, koleksiyon, arşiv, gastronomi, botanik, ekoloji, el işçiliği, sanayi malzemeleri, tıbbı gereçler, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım, moda, yeni medya teknikleri, enstalasyon; ses, ışık, koku, hazır nesne ve daha pek çok üretime, çağdaş sanat içinde görünürlük alanı sunar. Box, bir mekanla sınırlı kalmadan, oto sanayi, bir garaj, bir mimarlık ofisi, bir botanik bahçesi, bir elişi atölyesi, bir konfeksiyon, bir fabrika, bir mahallede, sokakta, bir yerlerde, farklı ya da sıradan yaşamları, sanat ya da sanat olmayan pratikleri çağdaş sanata dahil etme yolları arar.

+