Eray Çaylı

Eray Çaylı şedit tarihlerin mekansal neden ve sonuçlarını antropolojik yöntemler kullanarak çalışıyor.
2011’de University College London’da (UCL) başladığı ve Türkiye’deki geçmişle yüzleşme politikalarının
kentsel ve mimari yansımalarına odaklanan doktorasını Şubat 2015’te tamamladı. 2012’den bu yana,
aralarında UCL’in mimarlık fakültesi Bartlett, Syracuse Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Hertfordshire
Üniversitesi Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım bölümünün de bulunduğu Londra ve çevresindeki çeşitli
üniversitelerinde savaş, yıkım ve felaket olgularının mimari, kentsel ve mekansal-sanatsal tarihleri
üzerine dersler verdi. Yaptığı araştırma ve verdiği dersleri Mayıs 2018’den beri London School of
Economics (LSE) bünyesinde sürdürmekte. Bugünlerde afete dair tahayüllerin mekansal-politik
yansımaları üzerine çalışmakta. Hakemli makalelerinin yayınlandığı dergiler arasında Theory and
Event, Environment and Planning D: Society and Space, International Journal of Urban and Regional
Research ve International Journal of Islamic Architecture (IJIA) yer almakta. 2019 yılı itibariyle üzerinde
çalıştığı yayın faaliyetleri arasında IJIA’nın “Field as Archive / Archive as Field” temalı özel sayısı
ile Architecture of Emergency: Heritage, Displacement, Catastrophe in Contemporary Turkey başlıklı
kitabı derlemek ve doktora tezine dayanan The Violence of Commemoration: Turkey’s Architecture of
“Confronting the Past” başlıklı kitabı yazmak bulunmakta. LSE’de “Turkey and Europe” ve “Imaging
Violence, Imagining Europe” başlıklı dersleri vermekte. Ayrıca, 2008’den beri Türkçe kaleme almakta
olduğu mimarlık, kent ve tasarım eleştirilerine XXI dergisinde düzenli olarak devam etmekte. Eray’ın
yayınlarının tümüne https://lse-uk.academia.edu/ErayCayli adresinden ulaşılabilir.