Sergi ve Etkinlikler

Güncel Sanatın Anatomisi

Güncel Sanatın Anatomisi

/

Murat Alat:

Loading’in misafir sanatçı-araştırmacı programı kapsamında, güncel sanatta gerçekliğin eleştirisi, özneleşme süreçlerinin sorunsallaştırılması ve beden tasvirleri üzerine çalışan güncel sanat eleştirmeni Alat, Loading’de geçirdiği süre boyunca güncel sanatın nasıl yorumlandığına dair “Güncel Sanatın Anatomisi” başlıklı beş ayrı oturumdan oluşan bir seminer dizisi sundu.

Deneysel İletişim Söyleşi

Deneysel İletişim Söyleşi

/

Tavga Guttstadt

Loading’ te geçirdiği süre boyunca Diyarbakır kentinin kendisinde yarattığı etki, his ve izlenimlerle ilintili toparladığı malzemelerden oluşan bir video ve ses kolajı oluşturmayı amaçlayan Tavga Guttstadt Loading’ te kendi sanat pratiğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Uzun Orta Kısa vadede

Uzun Orta Kısa vadede

/

Ahmet Öğüt:

Ahmet Öğüt,  Loading’de geçmiş islerinden bugüne kadar devam eden, hızlı müdahalelerden uzun soluklu projelere yayılan pratiğine dair bir seçki üzerine konuştu. Sanatçı gerçekleştirdiği atölyede, sanat eseri olan ve olmayan örnekler ve referanslar üzerinden kendi diyagramını anlatan kolektif bir çalışma düzenledi. Katılımcılar küçük gruplar halinde birlikte çalışıp, sanat, edebiyat ve teori alanlarından esinlendikleri referansları kendi fikir ve stratejileriyle bir araya getirip performatif sunumlar hazırladılar.

Havanın Adaleti

Havanın Adaleti

/

Eray Çaylı & Dicle Beştaş

“Havanın kentler açısından sahip olduğu iki türden önemin  -yani, planlayan gözün bulunduğu konum olduğu kadar, kentlilerin yaşam kalitesini belirleyen maddeselliklerin de taşıyıcısı olmasını-  birbiriyle ilintili değerlendirmek kentsel adalet ve ekolojinin politikasına dair ne gibi yeni tahayyüllere ön ayak olabilir?  Böylesi bir değerlendirme havadan görünümün egemenliğindeki konvansiyonel haritalama pratiklerini de yeniden ele almaya yardımcı olabilir mi?”

Yürüyüşlü atölye, bu soruları kent merkezindeki somut bir güzergah üzerinden ele aldı ve nihayetinde katılımcıların birlikte üreteceği deneysel haritalama pratiklerine olanak sağlamanın yollarını denedi.

Kent Bostanlarının Altyapısı & Altyapısallığı” Atölyesi

Kent Bostanlarının Altyapısı & Altyapısallığı” Atölyesi

/

Eray Çaylı & Berivan Aslan

“Kent bostanlarını ekenler ne gibi altyapıları kullanagelmişlerdir ve neler  talep etmektedirler? Bu alanlara tarımsal üretimden farklı anlam ve işlev yükleyenler altyapı olgusunu nasıl algılamakta ve araçsallaştırmaktadır? Kent bostanının kendisini bir “altyapı” olarak ele almak kentsel adalet ve ekolojinin politikasına dair ne gibi yeni tahayyüllere kapı aralayabilir?”

Yürüyüşlü atölye, birinci gününde bu soruları kent merkezindeki somut bir mekân üzerinden ele aldı. İkinci gününde Loading’de buluşarak saha araştırmasındaki  tartışmalar üzerinden ortak fikir üretiminde bulundu.

Kent Tarımının Mekânsallığı

Kent Tarımının Mekânsallığı

/

Eray Çaylı & Evindar Tokur

“Herhangi bir kent mekânında yapılmakta olan tarım faaliyeti neden tam da o mekânda yapılabilmektedir ve bu yapılabilirliğin üzerinde mekânın kendi tarihi ve/veya fiziksel özelliklerinin etkisi nedir?”

Yürüyüşlü atölye, birinci gününde bu soruları kent merkezindeki somut bir mekân üzerinden ele aldı. İkinci gününde Loading’de buluşarak saha araştırmasındaki  tartışmalar üzerinden ortak fikir üretiminde bulundu.

Temsilin Ekolojisi- Ekolojinin Temsili

Temsilin Ekolojisi- Ekolojinin Temsili

/

Eray Çaylı

“İnsanlık” ve “doğa” kavramlarının içerdiği veya dışladığı toplumsal ve politik tahayyüller ile söz konusu “insanlık” ve “doğa”nın görselleştirilmesine dair geliştirilmiş mevcut yaklaşımlar arasındaki ilişkinin tartışılmaya açıldığı atölyede katılımcılar atölyeye sundukları araştırmalar üzerine fikir geliştirdiler.

Misafir Araştırmacı Programı

Misafir Araştırmacı Programı

/

Eray Çaylı

Eray, Loading’in misafir araştırmacı programı kapsamında  afet ve ekoloji üzerine sürdürmekte olduğu araştırmasını Diyarbakır’daki mekânsal özelliği haiz güncel sanat pratiklerini de içerecek şekilde sürdürdü. Loading’de geçirdiği süre boyunca kentte yaşayan ve farklı disiplinlerden katılımcılarla ortaklaşarak atölyeler düzenledi.

Politika ve Eğitim aracı olarak Sanat

Politika ve Eğitim aracı olarak Sanat

/

Ingo Arend

Berlin merkezli sanat eleştirmeni Ingo Arend, Loading’deki konuşmasında politik sanat tarihini, batı perspektifinden irdeleyerek ve sanatın, sosyal eleştiriyi desteklemek, adalet ve daha iyi bir dünya için özel bir araç olması fikri üzerinde durdu.

Di Navberê De (Arada)

Di Navberê De (Arada)

/

Ali Kemal Çınar

Ali Kemal Çınar, Loading’de gerçekleşen film gösteriminde, “Gênco” filminin konusu ve çekim süreci üzerine bir söyleşi yaptı. Film, Süper kahraman olmaya çalışan Gênco karakterinin, süper güçlerini geliştirmek için sıradan insanlar tarafından eğitilmesi ve motive edilmesini anlatıyordu.

Dönüşümler

Dönüşümler

/

Aslı Çavuşoğlu

Aslı Çavuşoğlu konuşmasında,  sanat pratiğini ve kendisini dönüştüren beş işi üzerine yoğunlaşarak bu dönüşümleri oluşturan şartlar ve kisisel alandaki sonuçları irdeledi. Çavuşoğlu’nun yürütücülüğünde gerçekleşen Kritik Klubü’nde, sanat projelerini ve fikirlerini paylaşmak isteyen katılımcılar için bir alan yaratıldı. Atölye, işler üzerine geri bildirim sağlamak, akranlar ile bir paylaşıma girmek ve sanat pratikleri üzerine düşünmeye davet eden bir çerçeve oluşturmayı

Örtüşen Kimlikler

Örtüşen Kimlikler

/

Luchezar Boyadjiev

Luchezar Boyadjiev’in konuşması, 1997’de Documenta 10’da karşısına çıkan “örtüşen kimlikler” fikrinden yola çıkarak, kimlik, ekonomi ve görsel sanatlar, günümüzdeki inanç sistemleri, kentsel görselliğin küresel bağlamı ve sanatçının kıtasının sömürge tarihinde bir rolü olmamış küçük bir Avrupa ülkesinden olmanın belirli problemlerinin üzerinde durmaya olan güncel ilgisi gibi başka düşünceler/işler üzerinden gelişti. Yorumlu slayt-gösterisi şeklinde olan konuşmada şu an üretim safhasında olan işlerin yanı sıra, “marka” işler ve kimsenin göstermek istemediği işleri de dahil etti.

Katılımcı Sanat Atölyesi/İmge Tiyatrosu

Katılımcı Sanat Atölyesi/İmge Tiyatrosu

/

Aylin Vartanyan Dilaver

Aylin Vartanyan Dilaver’in yürütücülüğündeki Katılımcı Sanat Atölyesi’nde katılımcılar, Augusto Boal (1931-2009) tarafından geliştirilen “İmge Tiyatrosu” oyunları ve beden çalışmalarıyla tanıştı. Konuşma olmayan çalışmada, katılımcılar, günlük hayat çıkmazlarına dair duygularını, bedenleriyle oluşturdukları imge-heykeller yaratarak paylaşıp, gözlem ve dönüşüm yollarını hep birlikte araştırdılar.

Geniş Kapsam

Geniş Kapsam

/

İppolitto Pestellini

Rem Koolhaas tarafından kurulan OMA mimarlık ofisinde partner ve Manifesta Bienali’nin ko-küratörlüğünü yapan Ippolito Pestellini Laparelli “Geniş Kapsam” işleri üzerine bir konuşma yaptı. Manifesta 12’nin taslağı olan, Palermo’nun bienal öncesi araştırması Palermo Atlas’tan, OMA’nın yakın zamandaki araştırma, geçici sahnegrofi ve muhafaza etmeye yoğunlaşan projelerine kadar konulara değinen söyleşi, mekânsal pratiklerin bügünün hızlıca değişen gerçeğini anlamak, çizmek ve müdahale etmekteki rolünü ele aldı.

Alternatif alanlar nelerden oluşur

Alternatif alanlar nelerden oluşur

/

Anna Colin

Anna Colin sunumunda, çalışma pratiğini ve birbirinden çok farklı çapta olan ancak benzer anlayışlar taşıyan Open School East (Birleşik Krallık) ve Lafayette Anticipations (Fransa) kurumlarındaki çalışmalarını anlattı. Colin, sunumda ayrıca -doktora tezinin başlığı olan- “Alternatif Alanlar Nelerden Oluşur?” sorusu üzerine fikirlerini, kişisel deneyimi yanı sıra geçmişte ve günümüzde bulunan uluslararası alternatif eğitim, sanat ve sosyal alan örneklerinden yola çıkarak paylaştı.

Küratöryel Pratik Üzerine Söyleşi

Küratöryel Pratik Üzerine Söyleşi

/

Gabi Ngcobo

10. Berlin Bienali’nin küratörlüğünü ve 32. Sao Paolo Bienali’nin (2016) ko-küratörlüğünü yapmış olan sanatçı, küratör ve eğitimen Gabi Ngcobo, son on yıldır gerçekleştirdiği projeler üzerinden çalışma pratiğini anlatan ve işbirlikçi ve deneysel özelliklerini vurgulayan bir söyleşiyle Loading’e konuk oldu.

nbk

nbk

/

Eva-Maria Gillich

Berlin merkezli sanat tarihçisi ve Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) proje yöneticisi Eva-Maria Gillich, Loading’de  n.b.k.’ nin geçmiş ve gelecek faaliyetleri üzerine bir söyleşi ve kurumun Video-Forum arşivinden bir video seçkisi gösterimi olmak üzere iki ayrı etkinlik gerçekleştirdi.

Birlikte Üretmek

Birlikte Üretmek

/

Emre Baykal

Arter’in başküratörü olan Emre Baykal, Loading’de yorumlu-slayt gösterisi şeklinde olan konuşmasında, küratörlüğünü üstlendiği Arter grup sergilerinden ve daha önce çalıştığı sanatçılardan örnek işler göstererek ‘Birlikte Üretmek’  üzerine deneyimlerini aktardı.

Geç kalışa hazırlık

Geç kalışa hazırlık

/

Aram Dildar

Aram Dildar, Loading’de gerçekleşen film gösteriminde, “Geç Kalışa Hazırlık” filminin konusu ve çekim süreci üzerine bir söyleşi yaptı. Film, taksicilik yaparak hayatını kazanmaya çalışan Selim’in arabasının neredeyse çalışmaz hale gelmesinin ardından bir çıkış yolu aramasını anlatıyordu.

Uluslararası Mardin Bienali

Uluslararası Mardin Bienali

/

Küratör: Derya Yücel- Sanatçı: Huo RF

4. Uluslararası Mardin Bienali sanatçısı Huo Rf‘nin ürettiği kolajları “H”, “M” ve “Mu”, bienal süresince Loading’de sergilendi. Küratör Derya Yücel ve Huo Rf’nin Loading’de gerçekleşen söyleşisinde, Bienalin, “Sınırlar ve Eşikler” alt başlığı çerçevesinde Huo Rf’nin üretimleri merkeze alınarak, bu bağlamda mekân olgusuna odaklanıldı.

Bir “korkular ve duygular laboratuarı” olarak beden ya da performans sanatıyla nasıl dönüştüm?

Bir “korkular ve duygular laboratuarı” olarak beden ya da performans sanatıyla nasıl dönüştüm?

/

Leman Sevda Darıcıoglu

Sanat üretim sürecine kendi bedeni üzerinde performatif bir araştırma olarak yaklaşan sanatçı, Loading’de beden, mahremiyet, açılma, kırılganlık, an ve dönüşüm üzerine bir kolektif sorgu daveti olan bir söyleşi gerçekleştirdi

Temel İhtiyaçlar

Temel İhtiyaçlar

/

Misal Adnan Yıldız

2014 yılında, Artspace NZ isimli sanat kurumunun direktörlüğüne henüz yeni atanmış Misal Adnan Yıldız’ın siparişi üzerine Billy Apple® tarafından üretilmiş, yakın zamanda Berlin’de, Neukölln’de bulunan Apartman Projesi’nde yeniden sergilenmiş bir sanat projesi olan “Temel İhtiyaçlar” (Basic Needs) üzerine Loading’de bir söyleşi gerçekleştirildi.

Nasıl başarısız bir sanatçı oldum?

Nasıl başarısız bir sanatçı oldum?

/

Şener Özmen

Şener Özmen,  Loading’de yorumlu- slayt gösterisi şeklinde olan konuşmasında güncel sanatın başarılı-başarısız sanatçı ayrımlarını, küresel ve bölgesel sanat politikaları ve pratiklerini genç sanatçılar ve sanatçı adaylarıyla tartışarak, yeni bir işbölümü olanağı yaratmayı hedefledi.

Söyleşi

Söyleşi

/

Taner Ceylan

Sanatın merkezsizleşmesi ve zamansızlaşması üzerine bir konuşma ile Loading’in konuğu olan sanatçı “Merkezde olmanın, sabit olmanın bir önemi var mı? Sanat eserinin kendi başına varlığı mümkün müdür? Merkezin dışında zamanın ötesinde bir sanat üretimi mümkün müdür?” sorularını konuşmaya, düşünmeye davet ederek farkı bir tartışma alanı yaratmayı hedefledi.

Doğrusal Olmayan Zamanlarda Doğrusal Olmayan Sanat

Doğrusal Olmayan Zamanlarda Doğrusal Olmayan Sanat

/

ratör ve Eleştirmen Dorian Batycka

Dorian Batycka,  “Doğrusal Olmayan Zamanlarda Doğrusal Olmayan Sanat” kitabının içeriğinden yola çıkarak sosyal medyayı, güncel olayları, jeopolitik ilişkileri baz alan temel kavramların post-truth toplumuna nasıl atfedildiğine dair performatif bir atölye gerçekleştirdi.

Değişim

Değişim

/

Garip Ay

Ebru sanatının zanaat işçiliğine indirgenmesi ve geleneksel sanat içinde bir tabu olarak görülmesine eleştirel bir bakışla değindiği söyleşisinde Ay, ebrunun, herkesin kullanabileceği bir resim tekniği olduğu ve bir ifade biçimi olarak da resme zenginlik kattığı fikrini katılımcılarla beraber Loading’de yaptığı Ebru atölyesi vesilesiyle pratiğe geçirmeye çalıştı.                                                                                                                                            

Sanat Piyasalarının Ekonomisi

Sanat Piyasalarının Ekonomisi

/

Prof. Dr. Aylin Seçkin

Prof. Dr. Aylin Seçkin, Loading’de dünya sanat piyasasının aktörlerinden Türkiye sanat piyasasının aktörlerine geniş bir yelpazede sanatın üretimi, dağıtımı ve alıcılarından bahsettiği kapsamlı bir sunum yaptı. Sunum sonrasında sanat piyasasına atılan yeni mezun öğrenciler ve Diyarbakır’da yaşayan ve sanat üretimlerini burada gerçekleştiren katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kamusal Alanda Sanat Yapıtının Bellek ve Mekân Üzerinde Etkisi

Kamusal Alanda Sanat Yapıtının Bellek ve Mekân Üzerinde Etkisi

/

Erdal Duman

Erdal Duman, Loading’de kendi sanat perspektifinden hareketle kent ve sanat ilişkisinde kamusal alanların rolü, kamusal alanda heykellerin yıkılması, yerlerinden kaldırılması, gözlerden ve hafızalardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan “bilinç kuraklığı” gibi güncel tartışmalara değindiği bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Everything will be Beautiful”

“Everything will be Beautiful”

/

Siya Fatih Gürbüz

Sanatçı Siya Fatih Gürbüz, sanat pratiği ve deneyimlerinden bir seçki yaptı. “Hafıza’nın dengesi” adlı çalışması sunum ile birlikte Loading mekânında sergilendi.

Pinhole Atölyesi

Pinhole Atölyesi

/

Şevda Tuğrul

Loading’de gerçekleşen atölyenin ilk buluşmasında pinhole kamera hakkında bilgilendirme yapıldı ve camera obscura ile ilişkisi konuşuldu.

Katılımcılar ile birlikte Loading’de buluşulup portre çekimleri yapıldı ve dış mekân çekimlerini yapmak üzere Hevsel Bahçeleri’ne gidildi. Katılımcılar kendi yaptıkları makinelerle çekimleri tamamlayıp aynı gün içerisinde yapay ve doğal ışıkta çekim denemeleri yaptılar. Atölye sonunda pinhole çekimlerinin dijital görüntüsü alınarak deneyim ve süreçler konuşuldu.

*Pinhole 35 mm film kullanılarak yapılan fotoğraf makinesi ve çekim tekniğidir. 

Birlikte: Bilinmeyeni Araştırmak

Birlikte: Bilinmeyeni Araştırmak

/

Küratör Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu 

Loading’in “Birlikte: Bilinmeyeni Araştırmak” başlıklı iki günlük programında, bilinmeyeni (aşina olunmayanı), topluluklar/ halklar, kamusal alanlar ve coğrafyalar üzerinden araştıran sohbetler, konuşmalar, sunum ve tartışmalar yer aldı.

Birinci gün Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu bu soruya Kapadokya’da düzenlenen Cappadox Festivali’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen Çağdaş Sanat Programı üzerinden yoğunlaşırken, ikinci günde, Diyarbakır’da yaşayan sanatçılarla sanatsal üretimleri üzerine atölye çalışması gerçekleştirdiler.

2.	DAGSL İstanbul izlenimlerini paylaşıyor

2. DAGSL İstanbul izlenimlerini paylaşıyor

/

Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri

Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu on kişilik bir grup, 19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir dizi sergi ziyareti gerçekleştirdiler. 15. İstanbul Bienali Komşu Etkinlikleri çerçevesinde edindikleri izlenim ve deneyimlerini Loading’de Diyarbakırlı sanatseverlerle paylaştılar.

“Post-Apocalyptic”

“Post-Apocalyptic”

/

Metin Çelik ve Sedat Öztürk 

Video gösterimi/Söyleşi:

Sanatçı Metin Çelik ve Sanat Yöneticisi Sedat Öztürk, Loading’de 15. İstanbul Bienali komşu etkinlerinde yer alan “Post-Apocalyptic” (Kıyamet sonrası) sergisinin öncesini, sürecini ve sonrasını anlattıkları bir buluşma gerçekleştirdiler.

“Kuşlar Uçarken”

“Kuşlar Uçarken”

/

Heba Y. Amin

Loading, açılış etkinliğini, 15. İstanbul Bienali küratörlerinden Ingar Dragset ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in Bienal çerçevesinde yaptıkları konuşmaya ayırdı. Dragset, 15. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi olan ‘iyi bir komşu’ başlığını, güncel sanat takipçileriyle paylaştı. Bienal sanatçılarından Heba Y. Amin’in “Kuşlar Uçarken” videosu iki ay boyunca bianele eş zamanlı olarak Loading’de gösterime sunuldu.

15. İstanbul Bienali Loading’de:

15. İstanbul Bienali Loading’de:

6 Eylül 2017, Çarşamba 17:30 / 6 Eylül 2017, Çarşamba 19:30

Ingar Dragset ve Bige Örer

Loading, açılış etkinliğini, 15. İstanbul Bienali küratörlerinden Ingar Dragset ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in Bienal çerçevesinde yaptıkları konuşmaya ayırdı. Dragset, 15. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi olan ‘iyi bir komşu’ başlığını, güncel sanat takipçileriyle paylaştı. Bienal sanatçılarından Heba Y. Amin’in “Kuşlar Uçarken” videosu iki ay boyunca bianele eş zamanlı olarak Loading’de gösterime sunuldu.

‘’Kabuğu Aşındırmak/ Scraping the Crust’’

‘’Kabuğu Aşındırmak/ Scraping the Crust’’

/

Küratör / Curator: Dicle Beştaş
Danışman / Advisor: Erkan Özgen ve Cengiz Tekin
Katılımcılar / Participants: Sedat Akdoğan, Pinar Süer Alpkaya, Ümit Alptekin, Avşin Abdulbari Aslan,
Ramazan Bayram, Mahsum Çiçek, Mehmet Çimen, Volkan Demirel, Delal Eken, Leyla Keskin, Bedran
Tekin, Bawer Ulaş

Atölye ve kamusal program yürütücülüğü ve kavramsal çerçevesi / Convenor and conceptual curator of workshop and public programme: Dr Eray Çaylı


“The Violent Ecology of Photography”—a series of workshops and public talks curated and convened by Dr Eray Çaylı, which have aimed to critically reconsider truth claims associated with documentarian approaches to visualizing environmental violence—is now culminating in an exhibition showcasing works that the project’s participants have produced under the mentorship of Erkan Özgen and Cengiz Tekin (artists and co-founders of Loading) and curatorship of Dicle Beştaş (Loading’s coordinator). Titled “Scraping the Crust,” the exhibition is open for visits between 19 April and 19 June via Loading’s website www.loadingartspace.org

Şiddet ve şiddetin ekolojik etkisini belgeleyen fotoğrafçılığın, delil olarak işlev görme iddiasını sorgulamayı hedefleyen ve bu iddiayı sorgularken, bakma ve görme tekniklerine dair eleştirel bir uygulamayı da geliştirmeye çalışan ‘’Fotoğrafın Şedit Ekolojisi’’ projesi, kavramsal çerçevesi ve yürütücülüğü Dr Eray Çaylı tarafından gerçekleştirilen atölye ve kamusal etkinlik programını takiben atölye katılımcılarının sonuç ürünlerinden oluşan sergi programı ile sonlanıyor. Danışmanlığını Loading Kurucu-Yürütücüleri Erkan Özgen ve Cengiz Tekin’in gerçekleştirdiği, Loading Program Koordinatörü Dicle Beştaş’ın küratörlüğündeki ‘’Kabuğu Aşındırmak/ Scraping the Crust’’ sergisi 19 Nisan- 19 Haziran tarihleri arasında www.loadingartspace.org adresinde online olarak ziyarete açık.

Fotoğrafın Şedit Ekolojisi

Fotoğrafın Şedit Ekolojisi

1 Nisan 2020, Çarşamba 00:00 / 31 Ocak 2021, Pazar 00:00

Fotoğrafın Şedit Ekolojisi

Bu proje bir grup sergisi ve bir web arşiviyle sonuçlanan atölyeler üçlemesini içerir. Şiddetin sosyal ve çevresel etkilerini düşünerek fotoğrafın bu etkileri—yani şiddet ekolojilerini—belgelemekte ve irdelemekteki imkan ve kısıtlarını tartışır.

Şiddet sadece insanları değil aynı zamanda içerisinde yaşadıkları çevreyi de etkiler. Fotoğraf ve fotoğrafçılık şiddetin bu anlamdaki etkileriyle baş etmek isteyenlerin kullandığı başlıca mecralar arasında olmuşlardır. Genel eğilim, fotoğraf mecrasını, toplulukları ve içerisinde yaşadıkları çevreleri etkileyen şiddeti belgelemek için kullanmak olagelmiştir. Bunu yaparken belgeci ve gazeteci fotoğrafçılığının kullandığı bakma ve görme biçimleri, perspektifler, teknikler ve dolaşım mekanizmaları özellikle coğrafyamızda fazlaca sorgulanmamıştır. Oysa şiddetin ekolojisini fotoğraf üzerinden kavrayabilmenin yolu tam da böyle bir sorgulamadan geçer. Burada ekoloji derken sadece bilinen anlamıyla çevreyi ve içerdiği toplumsal ilişkileri kast etmiyoruz. Aynı zamanda fotoğraf ve onun dolaşıma girdiği fiziksel çevre ve mecralar ile içerdikleri toplumsal ilişkileri ifade etmekteyiz. Bir diğer deyişle, fotoğrafçılığın neden, ne için, kim tarafından ve nasıl üretildiğine ve dolaşıma girdiğine odaklanmayı öneriyoruz. Zira fotoğraf kendi kanıksanmış üretim ve dolaşım biçimlerinin belgelemeye çalıştığı meselelerin toplumsal ve politik etkisini estetik mecra üzerinden yeniden üretiyor olma riski ile yüzleşmelidir. Elbette bu tespit sadece fotoğraf ile sınırlı değil, seri çoğaltmaya dayalı teknik ve mecraları kullanan diğer güncel sanat pratikleri için de geçerlidir. Bu atölye, mecraya ve tekniğe eleştirel yaklaşacak böylesi bir yaklaşımdan temellenecek fikri ve sanatsal üretim ile nihayetinde düzenlenecek bir grup sergisini içerecek. Şiddet, ekoloji ve fotoğraf arasındaki ilişkileri güncel kuramlar, sanatsal pratikler ve yeni saha araştırmaları üzerinden irdelemeyi hedefliyoruz.

“Fotoğrafın Şedit Ekolojisi” projesinin formatı, COVID-19 önlemleri doğrultusunda güncellendi.

Çoğu online ortama adapte edilen projenin kamusal programları Loading Art Space Youtube kanalında canlı yayında gerçekleşti.

+