loading Nasıl başarısız bir sanatçı oldum?

Şener Özmen

Şener Özmen,  Loading’de yorumlu- slayt gösterisi şeklinde olan konuşmasında güncel sanatın başarılı-başarısız sanatçı ayrımlarını, küresel ve bölgesel sanat politikaları ve pratiklerini genç sanatçılar ve sanatçı adaylarıyla tartışarak, yeni bir işbölümü olanağı yaratmayı hedefledi.

+