loading Misafir Araştırmacı Programı

Eray Çaylı

Eray, Loading’in misafir araştırmacı programı kapsamında  afet ve ekoloji üzerine sürdürmekte olduğu araştırmasını Diyarbakır’daki mekânsal özelliği haiz güncel sanat pratiklerini de içerecek şekilde sürdürdü. Loading’de geçirdiği süre boyunca kentte yaşayan ve farklı disiplinlerden katılımcılarla ortaklaşarak atölyeler düzenledi.

+