loading Kent Tarımının Mekânsallığı

Eray Çaylı & Evindar Tokur

“Herhangi bir kent mekânında yapılmakta olan tarım faaliyeti neden tam da o mekânda yapılabilmektedir ve bu yapılabilirliğin üzerinde mekânın kendi tarihi ve/veya fiziksel özelliklerinin etkisi nedir?”

Yürüyüşlü atölye, birinci gününde bu soruları kent merkezindeki somut bir mekân üzerinden ele aldı. İkinci gününde Loading’de buluşarak saha araştırmasındaki  tartışmalar üzerinden ortak fikir üretiminde bulundu.

+