loading Kent Bostanlarının Altyapısı & Altyapısallığı” Atölyesi

Eray Çaylı & Berivan Aslan

“Kent bostanlarını ekenler ne gibi altyapıları kullanagelmişlerdir ve neler  talep etmektedirler? Bu alanlara tarımsal üretimden farklı anlam ve işlev yükleyenler altyapı olgusunu nasıl algılamakta ve araçsallaştırmaktadır? Kent bostanının kendisini bir “altyapı” olarak ele almak kentsel adalet ve ekolojinin politikasına dair ne gibi yeni tahayyüllere kapı aralayabilir?”

Yürüyüşlü atölye, birinci gününde bu soruları kent merkezindeki somut bir mekân üzerinden ele aldı. İkinci gününde Loading’de buluşarak saha araştırmasındaki  tartışmalar üzerinden ortak fikir üretiminde bulundu.

+