loading Fotoğrafın Şedit Ekolojisi

Fotoğrafın Şedit Ekolojisi

Bu proje bir grup sergisi ve bir web arşiviyle sonuçlanan atölyeler üçlemesini içerir. Şiddetin sosyal ve çevresel etkilerini düşünerek fotoğrafın bu etkileri—yani şiddet ekolojilerini—belgelemekte ve irdelemekteki imkan ve kısıtlarını tartışır.

Şiddet sadece insanları değil aynı zamanda içerisinde yaşadıkları çevreyi de etkiler. Fotoğraf ve fotoğrafçılık şiddetin bu anlamdaki etkileriyle baş etmek isteyenlerin kullandığı başlıca mecralar arasında olmuşlardır. Genel eğilim, fotoğraf mecrasını, toplulukları ve içerisinde yaşadıkları çevreleri etkileyen şiddeti belgelemek için kullanmak olagelmiştir. Bunu yaparken belgeci ve gazeteci fotoğrafçılığının kullandığı bakma ve görme biçimleri, perspektifler, teknikler ve dolaşım mekanizmaları özellikle coğrafyamızda fazlaca sorgulanmamıştır. Oysa şiddetin ekolojisini fotoğraf üzerinden kavrayabilmenin yolu tam da böyle bir sorgulamadan geçer. Burada ekoloji derken sadece bilinen anlamıyla çevreyi ve içerdiği toplumsal ilişkileri kast etmiyoruz. Aynı zamanda fotoğraf ve onun dolaşıma girdiği fiziksel çevre ve mecralar ile içerdikleri toplumsal ilişkileri ifade etmekteyiz. Bir diğer deyişle, fotoğrafçılığın neden, ne için, kim tarafından ve nasıl üretildiğine ve dolaşıma girdiğine odaklanmayı öneriyoruz. Zira fotoğraf kendi kanıksanmış üretim ve dolaşım biçimlerinin belgelemeye çalıştığı meselelerin toplumsal ve politik etkisini estetik mecra üzerinden yeniden üretiyor olma riski ile yüzleşmelidir. Elbette bu tespit sadece fotoğraf ile sınırlı değil, seri çoğaltmaya dayalı teknik ve mecraları kullanan diğer güncel sanat pratikleri için de geçerlidir. Bu atölye, mecraya ve tekniğe eleştirel yaklaşacak böylesi bir yaklaşımdan temellenecek fikri ve sanatsal üretim ile nihayetinde düzenlenecek bir grup sergisini içerecek. Şiddet, ekoloji ve fotoğraf arasındaki ilişkileri güncel kuramlar, sanatsal pratikler ve yeni saha araştırmaları üzerinden irdelemeyi hedefliyoruz.

“Fotoğrafın Şedit Ekolojisi” projesinin formatı, COVID-19 önlemleri doğrultusunda güncellendi.

Çoğu online ortama adapte edilen projenin kamusal programları Loading Art Space Youtube kanalında canlı yayında gerçekleşti.

+