loading Deneysel İletişim Söyleşi

Tavga Guttstadt

Loading’ te geçirdiği süre boyunca Diyarbakır kentinin kendisinde yarattığı etki, his ve izlenimlerle ilintili toparladığı malzemelerden oluşan bir video ve ses kolajı oluşturmayı amaçlayan Tavga Guttstadt Loading’ te kendi sanat pratiğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

+