loading Birlikte: Bilinmeyeni Araştırmak

Küratör Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu 

Loading’in “Birlikte: Bilinmeyeni Araştırmak” başlıklı iki günlük programında, bilinmeyeni (aşina olunmayanı), topluluklar/ halklar, kamusal alanlar ve coğrafyalar üzerinden araştıran sohbetler, konuşmalar, sunum ve tartışmalar yer aldı.

Birinci gün Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu bu soruya Kapadokya’da düzenlenen Cappadox Festivali’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen Çağdaş Sanat Programı üzerinden yoğunlaşırken, ikinci günde, Diyarbakır’da yaşayan sanatçılarla sanatsal üretimleri üzerine atölye çalışması gerçekleştirdiler.

+